Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii UE dla regionu alpejskiego (opinia rozpoznawcza)