Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi Alpi piirkonna strateegia” (ettevalmistav arvamus)