ONTWERP BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN TOT VASTSTELLING VAN MAXIMA EN INSTELLING VAN EEN COMMUNAUTAIR TOEZICHT OP DE INVOER VAN BEPAALDE ONDER HET EGKS-VERDRAG VALLENDE GOEDEREN VAN OORSPRONG UIT JOEGOSLAVIE