Europska agencija za lijekove — Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2015.