Rådets beslut (Gusp) 2018/1787 av den 19 november 2018 om ändring och förlängning av beslut 2010/96/Gusp om Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av somaliska säkerhetsstyrkor