Sklep Sveta (SZVP) 2018/1787 z dne 19. novembra 2018 o spremembi in podaljšanju Sklepa 2010/96/SZVP o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju somalskih varnostnih sil