Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1787 af 19. november 2018 om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/96/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker