Решение (ОВППС) 2018/1787 на Съвета от 19 ноември 2018 година за изменение и удължаване на срока на действието на Решение 2010/96/ОВППС за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност