Conclusie van advocaat-generaal Tesauro van 19 oktober 1989. # Bondsrepubliek Duitsland tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Gedeeltelijke nietigverklaring van beschikkingen van de Commissie inzake goedkeuring van EOGFL-rekeningen. # Zaak C-333/87. Duitsland/Commissie TITJUR