/* */

89/420/EEG: Beschikking van de Commissie van 3 juli 1989 waarbij Spanje als officieel vrij van varkenspest wordt erkend in het kader van de uitroeiing van die ziekte en houdende tweede wijziging van Beschikking 81/400/EEG houdende vaststelling van de status van de Lid-Staten ten aanzien van de uitroeiing van klassieke varkenspest