Correctie van verschillende berichten verkoop bij inschrijving in de sector melk 1 en zuivelprodukten