Verordening (EEG) nr. 3372/82 van de Commissie van 15 december 1982 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van ruwe suiker voor de zestiende deelinschrijving in het kader van de permanente hoofdinschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2013/82