Zaak F-104/15: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 20 juli 2016 — U (*)/Commissie (Openbare dienst — Overlevingspensioen — Artikelen 18 en 20 van bijlage VIII bij het Statuut — Overlevende echtgenoot van een voormalig ambtenaar — Voorwaarden om in aanmerking te komen — Tweede huwelijk — Gelijke behandeling van ambtenaren)