Lieta F-104/15: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 20. jūlija spriedums – U (*)/Komisija Civildienests – Apgādnieka zaudējuma pensija – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 18. un 20. pants – Bijušā ierēdņa pārdzīvojušais laulātais – Pieļaujamība – Otrās laulības – Vienlīdzīga attieksme pret ierēdņiem