Asia F-104/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.7.2016 – U (*) v. komissio (Henkilöstö — Perhe-eläke — Henkilöstösääntöjen VIII liitteessä oleva 18 ja 20 artikla — Entisen virkamiehen eloon jäänyt puoliso — Myöntäminen — Toinen avioliitto — Virkamiesten yhdenvertainen kohtelu)