Kohtuasi F-104/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmanda koja) 20. juuli 2016. aasta otsus – U (*) versus komisjon (Avalik teenistus — Toitjakaotuspension — Personalieeskirjade VIII lisa artiklid 18 ja 20 — Endise ametniku üleelanud abikaasa — Saamise tingimustele vastavus — Teine abielu — Ametnike võrdne kohtlemine)