Rezolucija Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. s primjedbama koje čine sastavan dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka