Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 2014 obsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů