Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1589/87 van de Commissie van 5 juni 1987 inzake de aankoop, via inschrijving, van boter door de interventiebureaus (PB nr. L 146 van 6.6.1987)