Verordening (EEG) nr. 2080/81 van de Commissie van 22 juli 1981 tot vaststelling van de sluisprijzen en de belastingen bij invoer voor ovoalbumine en lactoalbumine