SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 1205/84 VAN DE HEER LUC BEYER DE RYKE AAN DE COMMISSIE: EEG-BELEID IN CENTRAAL-AMERIKA