VRAAG NR. 12 VAN DE HEER CLINTON (H-139/84) AAN DE COMMISSIE: BELEMMERING VAN DE HANDEL IN RIJPAARDEN IN EUROPA