86/507/EEG: Beschikking van de Commissie van 30 september 1986 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/31.362 - Irish Banks' Standing Committee) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)