Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 38/2002 van 15 april 2002, vastgesteld door de Raad, volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffenstatistieken (Voor de EER relevante tekst)