A Bizottság (EU) 2021/460 végrehajtási rendelete (2021. március 16.) a magas patogenitású madárinfluenza kapcsán a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala és Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének az Ukrajnára vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)