Verordening (EEG) nr. 2630/92 van de Commissie van 10 september 1992 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie