Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 7 april 2016.#Strafzaak tegen Raffaele Mignone.#Verzoek van het Tribunale di Bari om een prejudiciële beslissing.#Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Identieke prejudiciële vragen – Artikelen 49 VWEU en 56 VWEU – Vrijheid van vestiging – Vrij verrichten van diensten – Kansspelen – Nationale regeling – Herschikking van het concessiestelsel door de einddata van de concessies op elkaar af te stemmen – Nieuwe aanbesteding – Concessies met een kortere looptijd dan de oude concessies – Overdracht om niet van het gebruik van de in eigendom toebehorende materiële en immateriële goederen die het beheer‑ en inzamelingsnetwerk van het spel vormen – Beperking – Dwingende vereisten van algemeen belang – Evenredigheid.#Zaak C-434/14. Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 7 april 2016