Hansen-Meyer/ESC TITJUR Conclusie van advocaat-generaal VerLoren van Themaat van 29 november 1984. # Marie-Reine Meyer, echtgenote Hansen, tegen Economisch en Sociaal Comité. # Ambtenaar - Overgang van 'sector B secretariaat' naar 'sector B klassiek'. # Zaak 14/84.