Verordening (EEG) nr. 2377/85 van de Commissie van 21 augustus 1985 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker