SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2565/93 van Klaus RISKÆR PEDERSEN aan de Commissie. Solventie-indexering van geldinstellingen