Predmet C-687/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. studenoga 2018. uputio Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – SY protiv Associated Newspapers Ltd