Дело C-687/18: Преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), постъпило на 7 ноември 2018 г. — SY/Associated Newspapers Ltd