Kohtuasi C-222/16: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 15. novembri 2016. aasta määrus (Administrativen sad – Varna eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – „MIP-TS“ OOD versus Nachalnik na Mitnitsa Varna (Eelotsusetaotlus — Kaubanduspoliitika — Määrus (EÜ) nr 1225/2009 — Artikkel 13 — Kõrvalehoidmine — Rakendusmäärus (EL) nr 791/2011 — Hiina Rahvavabariigist pärit hõreda koega klaaskiust kangad — Dumpinguvastased tollimaksud — Rakendusmäärused (EL) nr 437/2012 ja (EL) nr 21/2013 — Saatmine läbi Tai — Dumpinguvastase tollimaksu laiendamine — Ajaline kohaldamisala — Ühenduse tolliseadustik — Imporditollimaksu tollivormistusjärgne sissenõudmine)