Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8118 – OpenGate Capital/Umicore Zinc Chemicals) (Text s významem pro EHP)