Uitvoeringsverordening (EU) 2018/523 van de Commissie van 28 maart 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 37/2010 teneinde de stof fluazuron in te delen wat de maximumwaarden voor residuen ervan betreft (Voor de EER relevante tekst. )$