Доклад относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Центъра