Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9735 – Amex/GBT) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 56/11