Aanwijzing van de kamer die belast is met de zaken als bedoeld in artikel 193 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof