SKRIFTLIG FRÅGA E-1818/02 från Michl Ebner (PPE-DE) till kommissionen. Läget i fråga om ratificeringen av Alpkonventionen.