Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2128 af 12. november 2019 om det officielle standardcertifikat og regler for udstedelse af officielle certifikater for varer, som leveres til fartøjer, der forlader Unionen, og som er bestemt til forsyning af skibe eller til forplejning af besætning og passagerer, eller til NATO-militærbaser eller amerikanske militærbaser (EØS-relevant tekst)