Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2238 af 1. oktober 2019 om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse demersale arter i Nordsøen i perioden 2020-2021