Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili over wijzigingen in aanhangsel II bij de Overeenkomst over de handel in gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken gehecht aan de Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds