Zadeva C-47/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 28. januarja 2020 – F/Stadt Karlsruhe