Vec C-47/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 28. januára 2020 – F./Stadt Karlsruhe