Cauza C-47/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 28 ianuarie 2020 – F./Stadt Karlsruhe