SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1873/95 van Otto von HABSBURG aan de Commissie. De door de Dienst officiële publikaties van de Europese Unie uitgegeven en door Directoraat-generaal X van de Europese Commissie bewerkte kaart "De Europese Unie" (1995)