SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3162/93 van Claudia ROTH aan dee Raad. Racistische aanslag in Solingen en opleving van racisme en vreemdelingenhaat in Europa