VERORDENING (EEG) Nr. 1145/93 VAN DE COMMISSIE van 10 mei 1993 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN-code 8712 00, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend