Obavijest namijenjena osobi na koju se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Odlukom Vijeća 2013/184/ZVSP i Uredbom Vijeća (EU) br. 401/2013 o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme 2020/C 88 I/01