Kommissionens forordning (EØF) nr. 3083/91 af 21. oktober 1991 om ændring af den liste, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 55/87 om listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fællesskabets kystområder har tilladelse til at anvende bomtrawl